Horetes

Kvalifikatsiooni taastõendamine

Täiendmeditsiini ja loodusravi kutseala kutsetunnistus kehtib 5 aastat.
Kuna meie kutsestandard jäeti sügisel 2018 Kutsenõukoja poolt taaskinnitamata, läheb see peagi üle vaatamisele. Hetkel ei ole teada, millal toimub esimene kutsekvalifikatsiooni taastõendamine. Esimene ehk piloothindamine puudutab neid terapeute, kes said kutsetunnistuse 2014. aasta suvel.
 
Orienteeruvalt 2019. aasta I pooles kutsub seltsi juhatus kokku töögrupi, kes täpsustab ja töötab välja lõplikud kutsekvalifikatsiooni taastõendamise kriteeriumid ("Kutse andmise kord täiendmeditsiini ja loodusravi kutseala kutsetele").
Praegu kehtivad järgmised tingimused. Siit saad aimu sellest, kuidas end taastõendamiseks ette valmistada.

Kutse taastõendamise eeltingimused:

 1. kutse omamine antud kutsealal, s.t. kehtiv kutsetunnistus,
 2. töökogemus antud kutsealal: 800 tundi teraapiat, millest 720 tundi on holistilised nelikud (60 tk)*, 
 3. erialase täiendkoolituse (vähemalt 60 tundi*) läbimine,
 4. kovisioonis (vähemalt 140 tundi*) osalemine.   
* See maht tuleb täis saada 5 aasta jooksul. Töögrupis vaatame need kriteeriumid üle.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 1. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,
 2. avaldus,
 3. Curriculum Vitae, 
 4. kehtiva kutsetunnistuse koopia, 
 5. viimase viie aasta jooksul nõutud mahus töökogemust tõendav dokument ehk Erapraksise vorm
 6. viimase viie aasta jooksul erialase täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid,
 7. viimase viie aasta jooksul kovisioonis osalemist tõendav dokument,  
 8. maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude   tasumise kohta. 
Nii saad end juba praegu taastõendamiseks ette valmistada:
 1. pane kõik oma teraapiaseansid hoolega kirja (eristades nelikud) ehk täida jooksvalt Erapraksise vormi,
 2. osale kovisioonides,
 3. otsi enda jaoks välja koolitused, mis sind teraapiatöös aitavad ning küsi alati koolitajalt tunnistust või tõendit, kus on kirjas koolituse pealkiri ja lühike sisu kokkuvõte, koolituse maht ning koolitaja nimi,
 4. kui koolitad ise või kirjutad erialaseid artikleid, siis hoolitse selle eest, et suudaksid ka seda tõendada.
Saada kõik oma küsimused julgelt kadi@joogateraapia.ee või katariina@holistika.ee!