Horetes

Seltsi info

Selts on loodud 9. detsembril 2006. aastal Holistika Instituudi (tol ajal Holistilise Teraapia Instituut) esimese lennu lõpetajate initsiatiivil.

MISSIOON

HORETESe missiooniks on arendada holistilise regressiooniteraapia meetodit ning sellealast haridust, et tõsta elanikkonnale pakutavate holistilise regressiooniteraapia teenuste taset ja edendada klientide vaimset ning selle kaudu ka sotsiaalset ja füüsilist tervist ning heaolu ühiskonnas.

VISIOON

HORETESe visioon on terviklik inimene, kes suudab oma füüsilist, sotsiaalset ja vaimset potentsiaali kasutada parimal võimalikul moel.

SELTSI LIIKMED

Seltsis on 2017. aastal 25 liiget